NLP

Bir işi bir kişi yapabiliyorsa herkes yapabilir…

NLP teknikleri ile fobilerinizden kurtulabilir, kalıplaşmış yargılarınızı, inançlarınızı, alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. NLP’nin sihriyle tanışmak ister misiniz?

Nedir NLP?

1970lerde Richard Bandler California Üniversitesinde matematik öğrencisiyken Gestalt ekolünü araştırmaya başlar. Aynı üniversitede dil bilimci olan John Grinder, Bandler’ın dil üzerine yaptığı çalışmalara katılır. Birlikte Fritz Perls, Virginia Satir ve Milton Erickson gibi terapist ve iletişimcilerin danışanlarının hayatlarında nasıl köklü değişiklikler yaptıklarını sorgulamaya başlarlar. Bu süreçte Milton Erickson’ın bilinç dışı ile nasıl iletişim kurulacağını ve bilinç dışının nasıl çalıştığını bulmuş olduğunu görüp Milton Erickson’ın yöntemini ve başarılı aile terapisti Virginia Satir’in insanlarla iletişim kurma şeklini kendisinden öğrenerek modellerler.

Bandler ve Grinder, çalışmaları süresince başarının öğrenilebilen bir şey olup olmadığını da araştırmışlardır. Yani herkes başarılı olabilir mi? Başarının bir yöntemi var mıdır? gibi sorulara yanıt aramak için başarılı insanlar üzerinde araştırma yaparlar. Sonuçta başarının bir tesadüf olmadığını, aslında her insanın başarılı olabileceğini görürler. İnsanlar başarılı olmayı da başarısız olmayı da farkında olmadan öğrenirler. Bandler ve Grinder başarısızlığın nedenleri yerine başarılı olmak için neyi nasıl yapmak gerektiğine odaklanırlar ve böylece NLP (Neuro Linguistic Programming) gelişir.

NLP olaydan çok yapıyla ilgilenir. Hikayeye kapılmak yerine yapıya odaklanırsak yargılamadan, hikayenin derinindeki örüntüyü, modeli görebiliriz. Sorun yerine yapıya odaklandığımızda gördüğümüz şey başarısızlık, suçlu ya da yargılar değil işe yaramayan model olur. Modeli analiz edip değiştirdiğimizde sorun da ortadan kalkacaktır.

Başarı yapılmakta olan şeyden bağımsızdır. Bir insanın başarısı, ister futbolcu olsun ister öğrenci ister bankacı yaptığı şeyden ziyade inançları ve düşünceleriyle alakalıdır. NLP’nin temel prensiplerinden biri gerçeğin “dışarıda” olmamasıdır. Gerçek insanın zihninde, aktif rol alarak oluşturabileceği ve yaşantılarını yorumlama sürecine göre şekillendirebileceği bir şeydir. Aynı olaylar farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir. Deneyimleri farklı biçimlerde görmeyi öğrendiğimizde seçeneklerimiz olduğunu fark ederiz. Yani kendi gerçeğimizi kendimizin yarattığını…

nlp2NLP insanın mükkemmeliği üzerine kurulmuş bir yöntemdir. İnsanların deneyimlerini nasıl anlamlandırdığı, dünyayla ve insanlarla nasıl iletişime geçtiklerini inceler. Bireylerin düşünme biçimi, dili kullanma şekli ve davranışlarını içeren çok boyutlu bir süreçtir. İnsanların hedeflerine ulaşmak için düşünce-dil-davranış boyutlarını en etkin nasıl kullanabileceğini inceleyen ve bunun için teknikler içeren bir çalışma alanıdır. NLP teknikleri hem dil, hem davranış hem de bilişsel süreçleri kullanır. Bununla beraber NLP sadece davranış, dil ve bilişsel süreçleri kullanan bir teknikler bütünü değil aynı zamanda düşünme şekli, dünyayı algılama biçimi ve gerçekleri yaratma sürecidir.

NLP’nin çeşitli varsayımları vardır, bunlardan bazıları şöyledir;

  • Her davranış kendi bağlam ve çevresi içerisinde değerlendirilmelidir.
  • Bir insan hakkındaki en önemli veri davranışlarıdır.
  • Her davranışın ardında olumlu bir niyet vardır.
  • Her davranış mevcut duruma göre o anda var olan en iyi seçenektir.
  • Zihin ve beden aynı sistemin parçalarıdır ve birbirlerinden etkilenirler.
  • Kullanılan sözcükler anlatılan olay ya da durumun kendisi değildir.
  • Her birey başarmak ve isteklerine ulaşmak için gereken bütün imkanlara sahiptir.
  • Başarısızlık diye bir şey yoktur, geri bildirim vardır.
  • Her sorunun bir çözümü vardır.